Letölthető dokumentumok

Szülői nyilatkozat Szerbiába történő utazás kapcsán
Igénylőlap kollégium hétvége

A hazautazás rendje


  1. 1. A kollégisták általában minden hét végén a pénteki tanítást követően hazautazhatnak, de a hazautazás nem kötelező.  

  1. 2. Ha a tanuló nem hazautazik, akkor ezt - a szülő előzetes írásbeli beleegyezésével, a tartózkodási hely megjelölésével - a csoportvezető és az ügyeletes nevelővel közölnie kell.

  1. A szülő jelzése történhet: Messenger (szülői csoport). 

  1. 3. Ha a kollégista a hét végén a kollégiumban kíván maradni, igényét írásban jeleznie kell a kollégiumvezetőnek kedd 20 óráig.  

  1. 4. Ha „külsős” szállóvendégek várhatók és szükséges a szobájából való kiköltözés, akkor a számára kijelölt szobát a vendég beköltözése után foglalhatja el, és azt a Kollégium Házirendjének betartása mellett vasárnap 16 óráig használhatja. A szobát kitakarítva, rendbe rakva kell átadni. Ebbe a hűtő kiürítése is beletartozik.  5. Ünnepnapok előtt a hét végéhez hasonlóan kell eljárni. A bennmaradási szándékot legkésőbb az ünnepnapot megelőző 3. munkanapon kell jelezni.  

  1. 6. Hétközben a hazautazás csak a szülő előzetes kérésére, orvosi javaslatra - vagy rendkívüli esetben, megfelelő indok alapján – osztályfönöki és kollégiumvezetői engedéllyel lehet hazautazni. 

  1. 7. Amennyiben a hazautazás nem a szülő kérése alapján történik, a szülőt haladéktalanul tájékoztatni kell a hazautazási szándékról!  

  1. 8. A kollégiumvezető megtilthatja a hazautazást, ha a diák vagy diákok testi épségét, egészségét, biztonságát veszélyeztetve látja (pl. magas láz, járványhelyzet, rendkívüli időjárás miatt, vagy a késői időpontra való tekintettel stb.). Ebben a rendkívüli esetben a szülőt sürgősen értesíteni kell.