Letölthető dokumentumok

Szülői nyilatkozat Szerbiába történő utazás kapcsán
Igénylőlap kollégium hétvége

A hazautazás rendje

1. A kollégisták általában minden hétvégén a pénteki tanítást követően hazautazhatnak, de a hazautazás nem kötelező. 

2. A hazautazás tényét és a visszautazás időpontját a szülővel a kollégiumi kimenő-könyvben igazoltatni kell. 

3. Ha a tanuló nem haza utazik, akkor ezt - a szülő előzetes írásbeli beleegyezésével, a tartózkodási hely megjelölésével -
        a csoportvezető nevelőtanárával közölnie kell. 

4. Ha a kollégista hétvégén a kollégiumban kíván maradni, igényét jeleznie kell az ügyeletes nevelőtanárnál kedden 20 óráig.
        Péntek délután - legkésőbb 15.00 óráig – jelentkeznie kell a kollégiumban az ügyeletet ellátó nevelőtanárnál.
        Ha „külsős” szállóvendégek várhatók és szükséges az átköltözés, akkor ezt követően foglalhatja el a számára kijelölt szobát,
        és azt a kollégium házirendjének betartása mellett vasárnap 16 óráig használhatja. 

5. Ünnepnapok előtt a hétvégéhez hasonlóan kell eljárni. A bennmaradási szándékot legkésőbb az ünnepnapot megelőző 3. napon kell jelezni.
        Az esetleges átköltözést az ünnepnapot megelőző hétköznap 15 órától a tanulók visszaérkezésének napján 16 óráig az előzőekben leírt módon
        kell lebonyolítani.